برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
ریشه ها
داستان زندگی کونتا کینته، در یکی از دهکده های آفریقا آغاز می شود که در کنار خانواده اش زندگی آرام و شادی دارد. اما با ورود بازرگانان برده و ربودن او زندگی تراژیک وی آغاز می شود
8
1977
قسمت های سریال ریشه ها
ریشه ها 1
ریشه ها 2
ریشه ها 3
ریشه ها 4
ریشه ها 5
ریشه ها 6
ریشه ها 7
ریشه ها 8
ریشه ها 9
ریشه ها 10
فیلم های پیشنهادی