برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
عصر جدید 2
بزرگترین مسابقه تلویزیونی استعدادیابی با اجرای احسان علیخانی
6
2019
قسمت های سریال عصر جدید 2
عصر جدید فصل 2_1
عصر جدید فصل 2_2
عصر جدید فصل 2_3 مرحله 1
عصر جدید فصل 2_3 مرحله 2
عصر جدید فصل 2_4 مرحله 1
عصر جدید فصل 2_4 مرحله 2
عصر جدید فصل 2_5 مرحله 1
عصر جدید فصل 2_5 مرحله 2
عصر جدید فصل 2_6 مرحله 1
عصر جدید فصل 2_6 مرحله 2
عصر جدید فصل 2_7 مرحله1
عصرجدید فصل 2_7 مرحله 2
عصر جدید فصل 2_8 مرحله 1
عصر جدید فصل 2_8 مرحله 2
عصر جدید فصل 2_9
عصر جدید فصل 2_10
عصرجدید فصل 2_11
عصر جدید فصل2_12
عصر جدید فصل 2_13
عصر جدید فصل 2_14
عصر جدید فصل 2_15
عصر جدید فصل 2_16
عصر جدید فصل 2_17
عصر جدید فصل 2_18
عصر جدید فصل 2- 19
عصر جدید فصل 2_20
عصر جدید فصل 2_انتخاب نهایی داوران ( قسمت اول مرحله دوم )
عصر جدید 2_انتخاب نهایی داوران ( قسمت دوم مرحله دوم )
فیلم های پیشنهادی