برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
طبیب
این برنامه گفتگو محور با هدف اطلاع‌رسانی و پيشگيری در حوزه سلامت ،هر روز میزبان متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی است
7
2019
قسمت های سریال طبیب
طبیب_کرونا 1
طبیب_کرونا 2
طبیب_پیشگیری از کرونا 1
طبیب_پیشگیری از کرونا 2
طبیب_پیشگیری از کرونا 3
طبیب_پیشگیری از کرونا 4
فیلم های پیشنهادی