برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
جلال
این سریال تاریخی ، قیام مردم آذربایجان شرقی در فاصله سال‌های ۱۳۳۸ تا بیست و نهم بهمن ۱۳۵۶ را در قالب درام اجتماعی ۱۵ قسمتی روایت می‌کند.
0
2020
قسمت های سریال جلال
جلال 1
جلال 2
جلال 3
جلال 4
جلال 5
جلال 6
جلال 7
جلال 8
جلال 9
جلال 10
جلال 11
جلال 12
جلال 13
جلال 14
فیلم های پیشنهادی