برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
درون مغز بیل: رمزگشایی بیل گیتس
مستندی حول محور زندگی بیل گیتس و حل برخی از پیچیده ترین مشکلات جهان توسط او.
8
2019
قسمت های سریال درون مغز بیل: رمزگشایی بیل گیتس
درون مغز بیل گیتس 1
فیلم های پیشنهادی