برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
بهتره با ساول تماس بگیری_فصل اول
پس از ماجراهایی که در سریال برکینگ بد دیده بودیم سال گودمن حالا با هویتی جدید در اماهای نبراسکا صاحب یک فروشگاه دونات و شیرینی فروشی است...
8.7
2015
قسمت های سریال بهتره با ساول تماس بگیری_فصل اول
بهتره با سائول تماس بگیری 1
بهتره با سائول تماس بگیری 2
بهتره با سائول تماس بگیری 3
بهتره با سائول تماس بگیری 4
بهتره با سائول تماس بگیری 5
بهتره با سائول تماس بگیری 6
بهتره با سائول تماس بگیری 7
بهتره با سائول تماس بگیری 8
بهتره با سائول تماس بگیری 9
بهتره با سائول تماس بگیری 10
فیلم های پیشنهادی