برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
سیاره ما
سیاره ما تجربه متفاوتی از آنچه که در طبیعت روی می دهد، به ما نشان می دهد. این که این طبیعت زیبا و منحصربه فرد کره زمین چگونه تغییر می کند و تغییرات آب و هوایی در اقلیم های مختلف به چه صورت است، همگی در این مستند بررسی خواهند شد. این تغییرات آب و هوایی روی زندگی تمامی موجودات زنده کره زمین تاثیر می گذارد و این مستند بلندپروزانه که با هنرمندی دیوید اتنبرو معروف ساخته شده است، به تمامی این محدوده های چشم گیر توجه می کند
9
2019
قسمت های سریال سیاره ما
سیاره ما 1
سیاره ما 2
سیاره ما 3
سیاره ما 4
سیاره ما 5
سیاره ما 6
سیاره ما 7
سیاره ما 8