برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
چرنوبیل
در آوریل 1986، انفجار در نیروگاه هسته ای چرنوبیل در اتحادیه جمهوری سوسیالیستی شوروی، یکی از بدترین فاجعه های بشری در طول تاریخ جهان می‌شود
9
2019
قسمت های سریال چرنوبیل
چرنوبیل 1
چرنوبیل 2
چرنوبیل 3
چرنوبیل 4
چرنوبیل 5
فیلم های پیشنهادی