برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
چرنوبیل
در آوریل 1986، انفجار در نیروگاه هسته ای چرنوبیل در اتحادیه جمهوری سوسیالیستی شوروی، یکی از بدترین فاجعه های بشری در طول تاریخ جهان می‌شود
9
2019