برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
کارآگاه حقیقی
داستان در شهر اوزارکس در ۳ دوره متفاوت زمانی رخ می‌دهد به طوریکه کارگاهان با همکاری هم در حال تحقیق یک جنایت خوفناک که با گم شدن ۲ بچه ارتباط دارد، هستند.
9
2019
قسمت های سریال کارآگاه حقیقی
کارآگاه حقیقی_فصل سوم_1
کاراگاه حقیقی_فصل سوم_2
کاراگاه حقیقی_فصل سوم_3
کارآگاه حقیقی_فصل سوم_4
کارآگاه حقیقی_فصل سوم_5
کارآگاه حقیقی_فصل سوم_ 6
کاراگاه حقیقی_فصل سوم_7
کاراگاه حقیقی_فصل سوم_8
فیلم های پیشنهادی