برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
کارآگاه حقیقی
داستان در شهر اوزارکس در ۳ دوره متفاوت زمانی رخ می‌دهد به طوریکه کارگاهان با همکاری هم در حال تحقیق یک جنایت خوفناک که با گم شدن ۲ بچه ارتباط دارد، هستند.
9
2019