برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا لاگین کنید.
ساختمان پزشکان
ما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که بیمار سابقش است و در همسایگی والدینش زندگی می‌کند. داستان‌های مجموعه به زندگی پر درد سر نیما می‌پردازد. در میان مشکلاتش با بیماران مختلف و گرفتاری‌های مالی ناشی از پرداخت اجاره خانه، اقساط مختلف، مهریه همسر سابقش، تلاش دائمی برای حفظ آرامش و صلح بین والدین و برادر بی‌ملاحظه، همسر وسواسی‌اش و در نهایت تحمل کم هوشی منشی‌اش دارد.
6
2011
قسمت های سریال ساختمان پزشکان
ساختمان پزشکان 1
ساختمان پزشکان 2
ساختمان پزشکان 3
ساختمان پزشکان 4
ساختمان پزشکان 5
ساختمان پزشکان 6
ساختمان پزشکان 7
ساختمان پزشکان 8
ساختمان پزشکان 9
ساختمان پزشکان 10
ساختمان پزشکان 11
ساختمان پزشکان 12
ساختمان پزشکان 13
ساختمان پزشکان 14
ساختمان پزشکان 15
فیلم های پیشنهادی