برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
امام علی
داستان اين سريال از اواخر دوره ي خلافت عثمان بن عفان شروع و تا پنج سال انتهايي و دوران خلافت زندگي علي بن ابي‌طالب مي‌پردازد.
0
1996
قسمت های سریال امام علی
امام علی 1
امام علی 2
امام علی 3
امام علی 4
امام علی 5
امام علی 6
امام علی 7
امام علی 8
امام علی 9
امام علی 10
امام علی 11
امام علی 12
امام علی 13
امام علی 14
امام علی 15
امام علی 16
امام علی 17
امام علی 18
امام علی 19
امام علی 20
امام علی 22-21
امام علی 24-23
فیلم های پیشنهادی