نمایش فیلم

3 پایتخت14

کارگردان : سیروس مقدم

محصول Iran - 2014

سریال های روز

نقي كه چند ماهى است بيكار شده، خانه‌اي را مي‌سازد و ارسطو به قصد ازدواج در اين خانه مراسمي مي‌گيرد كه خانه فرومي ريزد و همين ماجرا منجر به افسردگى نقى و قهر او با ارسطو مى شود.

قسمت های سریال 3 پایتخت
پایتخت3_1
پایتخت 3_2
پایتخت3 _3
پایتخت 3_4
پایتخت 3_5
پایتخت 3_6
پایتخت 3_7
پایتخت 3_8
پایتخت 3_9
پایتخت 3_10
پایتخت 3_11
پایتخت 3_12
پایتخت 3_13