برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
ترش و شیرین
نصرت خانم زني متكي به نفس است كه پس از مرگ شوهرش كمر همت بسته فرزندان قد و نيم قدش را به سختي اما آبرومندانه از آب و گل در آورده است. داستان از جايي شروع مي‌شود كه مهلت خانه اجاره‌اي نصرت خانم به سر آمده و او مجبور است به خانه‌اي ديگر نقل مكان كند.
0
2008
قسمت های سریال ترش و شیرین
ترش و شیرین_1
ترش وشیرین_2
ترش وشیرین_3
ترش و شیرین_4
ترش و شیرین_5
ترش و شیرین_6
ترش و شیرین_7
ترش و شیرین_8
ترش و شیرین_9
ترش و شیرین_10
ترش و شیرین_11
ترش و شیرین_12
ترش و شیرین_13
ترش و شیرین_14
ترش و شیرین_15
فیلم های پیشنهادی