برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
فارگو
در سال ۲۰۰۶ رهگذري به نام “لورنه مالوو” وارد شهري كوچك در مينسوتا شده و ساكنان شهر از جمله نماينده بيمه “لستر نيگارد” را با خشونت و كينه توزي خود، تحت تاثير قرار مي‌دهد.
0
2014