نمایش فیلم

تا رهایی14

کارگردان : حسین تبریزی

محصول Iran - 2008

سریال های روز

يك چمدان حاوي قرص‌هاي روانگردان در فرودگاه با يك چمدان ديگر سهواً عوض مي‌شود. واردكنندگان اين قرص‌ها يكي از افراد خود را نزد صاحب چمدان مي‌فرستند تا چمدان حاوي مواد را از او پس بگيرد.

قسمت های سریال تا رهایی
تا رهایی_1
تا رهایی_2
تا رهایی_3
تا رهایی_4
تا رهایی_5
تا رهایی_6
تا رهایی_7
تا رهایی_8
تا رهایی_9
تا رهایی_10
تا رهایی_11
تا رهایی_12
تا رهایی_13