برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
علی البدل
داستان مجموعه علي‌البدل در روستايي تاريخي در منطقه كوهستاني و خوش اب و هواي خرم دره بين شهرهاي همدان و تويسركان، به نام چشمه قل‌قل اتفاق مي‌افتد كه دو طايفه فرضي به نام آبياري‌ها و آبناري‌ها در آن زندگي مي‌كنند، كه از قديم‌الايام در عين حال كه كنار هم هستند، اختلافاتي با هم دارند كه باعث شده آبادي رونق چنداني نداشته باشد.
3.6
2016
قسمت های سریال علی البدل
علی البدل_1
علی البدل_2
علی البدل_3
علی البدل_4
علی البدل_5
علی البدل_6
علی البدل_7
علی البدل_8
علی البدل_9
علی البدل_10
علی البدل_11
علی البدل_12
علی البدل_13
علی البدل_14
فیلم های پیشنهادی