برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا لاگین کنید.
پاورچین
فرهاد يك برره‌اي است كه سالها قبل براي تحصيل ازبرره به تهران آمده وبا مهتاب مهتابي ازدواج مي‌كند و دامادسرخانه مي‌شود. اوكه ذاتا فرد چاپلوسي است و از همين طريق دريك شركت مهندسي ساختمان مشغول به كار شده و به تدريج جاي مديرقبلي بخش رااشغال مي‌كند.
0
2002
قسمت های سریال پاورچین
پاورچین 1
پاورچین 2
پاورچین 3
پاورچین 4
پاورچین 5
پاورچین 6
پاورچین 7
پاورچین 8
پاورچین 9
پاورچین 10
پاورچین 11
پاورچین 12
فیلم های پیشنهادی