برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
انتقام اژدها
لوکاسِ کشاورز بعد از کشته شدن پدر مادرش توسط عده ای یاغی وحشی در آرزوی انتقام قد می کشد، تا اینکه با ظهور اژدها و قلب او یعنی هلنا و شمشیرش یک مثلث تشکیل می دهندو …
1:31:57
5.2
2020