برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
کاپون
داستان این فیلم براساس شخصیت واقعی به نام آلفونسه گابریل کاپون است. کاپون معروف ترین گانگستر و تبهکار آمریکا و بزرگترین نماد قانون شکنی در دهه ۱۹۲۰ آمریکا بوده است.
1:16:35
4.8
2020