برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
جاسوسی که به شمال رفت
یک افسر سابق نظامی توسط سرویس اطلاعاتی کره جنوبی به عنوان یک مامور مخفی استخدام می شود تا به دنبال جمع آوری اطلاعاتی حساس در مورد رخدادی مهم به برود. اما…
7.2
2018