برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
به سوی خانه
هزاران سال پس از درگیری میان الف ها و اورک ها، آنها توسط یک بلور جادویی با یکدیگر متحد میشوند تا بر جهان تسلط داشته باشند. اما به مرور زمان و پس از از بین رفتن آن بلور جادویی صلح و پیمان میان آنها از بین میرود و
1:6:50
3
2020