برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
استاد زد میراث ایپ من
داستان این فیلم بعد از اتفاقات قسمت سوم فیلم ایپ من جریان دارد. در حالی که استاد چئونگ چی در باشگاه خود از ایپ من شکست می‎خورد ، سبک خود را متواضعانه در مقابل ایپ من کنار می‎گذارد. اما ...
1:17:37
6.5
2018