برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
درخت آرزوها
یک صاریغ جوان، پس از مواجه با یک درخت جادویی، طی اتفاقاتی باعث میشود تا زادگاه و محل زندگی اش منجمد شود و همین باعث بوجود آمدن تهدید جدی برای همه کسانی که در آن شهر زندگی میکنند، محسوب میشود و…
1:23:17
5.1
2020