برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
فورد دربرابر فراری
کارول شلبی طراح خودرو در فیلم «فورد در برابر فراری» به همراه کنث هنری مایلز مهندس مسابقات اتومبیل‌ رانی و راننده بریتانیایی، استخدام شرکت فورد می شوند تا با استفاده از قوانین فیزیک، خودرویی قدرتمند بسازند که بتواند ماشین شرکت فراری را شکست دهد.
2:18:29
8.1
2019