برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
ملکه فیل
این مستند نحوه زندگی، شیوه محافظت از بچه ها و تعامل یک فیل به نام آتنا را مورد بررسی قرار می دهد.
1:32:16
7.9
2019