برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
بزرگراه پنگوئن
دانش آموز کلاس چهارمی به نام آیواما کان درباره علت مرموزی که پشت قضیه ظهور ناگهانی پنگوئن ها در دهکده است تحقیق می کند که به نوعی دلیلش قدرت دختری است که در کلینیک دندانپزشکی کار می کند. او در این مسیر با چالش های جذابی رو به رو می شود.
1:45:47
7.1
2018