برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
مرد یخی سفر در زمان
نگهبان امپراتوری پس از خیانت اطرافیانش به صورت تصادفی زیر برف دفن شده و در زمان منجمد می‎شود. اما او چهارصد سال بعد باز می‎گردد تا نبرد ناتمامش را به پایان برساند
1:11:30
3.8
2018