برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
لینو
دو کوآتی با نام های ساشا و مانو در جنگل لاسدون مکزیک زندگی میکنند. در ادامه مانو به دلیل شکستن مجسمه ی پادشاه تبعید میشود و ساشا نیز گرفتار شکارچیان میشود…
1:25:22
5.8
2017