برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
قلب های واحد
نگاهی به داستان زوجی تازه ازدواج کرده که جنگ جهانی دوم آنها از یکدیگر جدا کرده و نیم قرن در پی هم می گردند تا اینکه …
1:55:20
7.8
2014