برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
در سایه ماه
افسر پلیس فیلادلفیا ، توماس لوکهارت، سخت به دنبال به دام انداختن یک قاتل زنجیره ای است که قتل هایش را همزمان با گام های ماه مرتکب می شود.
1:43:47
6.2
2019