برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
ایستادگی دراسپارو
در پی تیراندازی در مراسم خاکسپاری یکی از افسران پلیس، ماموری منزوی به نام گنون، به این نتیجه می‌رسد که قاتل عضو همان گروه شبه‌نظامی است که خودش به عضویت آن درآمده
1:24:29
6.2
2018