برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
عروسک های زشت
داستان فیلم در یک شهر دوست داشتنی به نام “آگلی ویل” اتفاق می افتد که عروسک های زشت در آن زندگی می کنند. آگلی ویل جایی است که هر چه افراد غیر عادی تر باشند، مشهورتر هستند و خاص تر به نظر می رسند. همه چیز به صورت عادی پیش می رود تا اینکه عروسکی به نام موکسی و دوستانش تصمیم می گیرند که به سمت که اتفاقات جاللبی رقم می خورد دیگر کوهی که در نزدیکی شهر آن ها قرار دارد، سفر کنند
1:14:10
5
2019