برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
تالکین
تالکین درباره مرد جوانی به نام جان تالکین است که در حال آموزش پیش از اعزام به جنگ جهانی اول است. او در جبهه‌های نبرد در فرانسه که اطرافش را مرگ و ناامیدی فرا گرفته بود، ایده‌های آثار مهم خود یعنی ارباب حلقه‌ها و هابیت را به‌دست می‌آورد. تالکین جوان از وقایع جنگ جهانی اول جان سالم به در می‌برد و پس از بازگشت به خانه کار نوشتن را آغاز می‌کند
1:18:49
6.9
2018