برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
ایالت گرفتار
داستان فیلم تقریبا یک دهه پس از تصرف زمین توسط یک نیروی فرازمینی در یکی و اتفاقات عجیبی رخ می دهد. از محله های شیکاگو رخ می دهد.
1:36:48
6.1
2019