برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
مراقب خطوط باش
داستان این مستند در مورد سه مرد می باشد که از دست خانواده های سخت گیر خود در شهر فرار می کنند. با فرار از خانواده آن ها می بایست با مسئولیت های بزرگسالی روبرو شوند مسئولیت هایی که رابطه ی دوستانه سیزده ساله ی آن ها را تهدید میکند…
1:22:49
8.1
2018