برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
موگلي
“موگلي” بچه انسان است كه توسط گروهي از گرگ هاي هندي تربيت و بزرگ شده است. او قوانين سرسخت جنگل را از خرسي به نام “بالو” و يك پلنگ سياه به نام “باگرا” مي‌آموزد و توسط تمامي حيوانات جنگل براي زندگي در ميان آنها پذيرفته مي‌شود به جز يك حيوان كه ببري ترسناك و همدست او مي‌باشد .
1:38:58
7
2018