برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا لاگین کنید.
تست بتا
يك امتحان كننده‌ي بازي هاي ويديويي متوجه موردي نگران كننده در مورد يك بازي تيراندازي جديد مي‌شود، كه حوادث بازي عيناً در دنياي واقعي اتفاق مي‌افتد و شخصيت اصلي بازي نيز در واقع يك انسان است كه از راه دور كنترل مي‌شود.
1:23:37
6
2016
فیلم های پیشنهادی