برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
بادیگارد
محافظي بنام حيدر كه از جان، يكي از شخصيت هاي مهم نظام محافظت مي‌كند، بر اساس حوادثي متوجه مي‌شود كه او بيش از آن كه به فكر نظام باشد به فكر منافع شخصي است! او دچار شك و ترديد مي‌شود و همين امر باعث مي‌شود كه محافظت از آن فرد را كنار بگذارد.
1:43:23
0
2016
فیلم های پیشنهادی