برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
در اين گوشه از جهان
دختره هجده ساله‌اي در تلاش است تا قبل از اينكه سختي‌هاي زندگي مثل هم‌ دوره شدن با جنگ جهاني به او چيره شوند ، تصميم مي‌گيرد تا خودش با شجاعت و محبت، شكل بهتري به زندگي پيرامونش ببخشد.
2:2:21
7.9
2016