برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
نابغه
رانك مرديست تنها، كه تلاش مي‌كند تا خواهرزاده‌ي باهوش خود را در يك محيط آرام بزرگ كرده و به سمت پيشرفت سوق دهد. اما اين موضوع باعث درگيري بر سر حضانت بچه ميان فرانك و مادرش مي‌شود.
1:30:13
7.6
2017
فیلم های پیشنهادی