برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
پرواز
خلبان يك خط هواپيمايي، هواپيمايي را از سقوط نجات مي‌دهد و به سلامت به زمين مي‌نشاند اما تحقيقاتي كه در مورد عملكرد خلبان بعد از سانحه صورت مي‌گيرد حقيقتي ناگوار را آشكار مي سازد.
1:44:31
7.3
2012