برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
ارنست و سلستین
ارنست و سلستين داستان عجيب دوستي ميان خرسي به نام ارنست و موشي به نام سلستين مي‌ باشد. سلستين در يتيم خانه‌ اي زندگي مي‌ كند كه سرپرستشان داستان‌هاي ترسناكي در مورد خصلت و ماهيت شيطاني خرس‌ها مي‌ گوید.
1:16:5
7.9
2012